voeto.ru страница 1
скачать файл
Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д.ГРІНЧЕНКА

Інститут післядипломної педагогічної освітиЗАВДАННЯ ІІІ (МІСЬКОГО) ЕТАПУ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

2008-2009 н.р.10 КЛАС

УКРАЇНСЬКА МОВА
І. Склади роздум (обсяг - 1-1,5 стор.), висновком з якого був би один із поданих нижче висловів. Чітко сформулюй тезу роздуму, добери переконливі докази на її ствердження (або спростування). Стиль висловлювання – публіцистичний. Висловлювання запиши, добери до нього заголовок.


 • З минулого ми повинні брати вогонь, а не попіл.

 • Правда інколи тьмяніє, але ніколи не гасне.
 • Чиста совість – безперервне свято.

 • Музика вимиває з душі пилюку буденності.


ІІ. Виконай тестові завдання.


Завдання 1–6 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь і познач її


1. Познач антонім до фразеологізму підносити до небес:

А встромляти палиці в колеса

Б знімати стружку

В розпускати губу

Г пускати шпильки

Д втерти носа
2. Познач рядок, у якому від усіх іменників прикметники утворюються за допомогою суфікса –ов:


А сніг, дощ, край, Січ

Б дуб, клен, верба, груша

В шовк, оксамит, ситець, велюр

Г калина, береза, слива, корінь

Д вірш, лазур, радій, ліс3. Познач рядок, у якому всі іменники в формі родового відмінка однини мають закінчення –у (-ю):


А вокзал, абзац, вогонь, конфлікт

Б Дунай, очерет, малюнок, грип


В гіпс, футбол, кілограм, ансамбль

Г штаб, мільйон, іней, Урал

Д край, метрополітен, роман, відмінок


4. Познач рядок, у якому в усіх числівниках відмінюють лише другу частину:


А сімдесят, шістсот, двісті, чотириста

Б триста, шістдесят, п’ятсот, вісімдесят

В вісімдесят, сімдесят, дев’ятсот, шістдесят

Г сімсот, вісімсот, п’ятдесят, шістдесят

Д п’ятдесят, сімдесят, шістдесят, вісімдесят5. Познач рядок, у якому всі означувані слова пишуть із прикладкою через дефіс:
А Дунай/ріка, буркун/зілля, ворон/птах, інженер/конструктор

Б Вітчизна/мати, богатир/Котигорошко, шабля/блискавиця

В красуня/дівчина, хлопець/жартівник, щука/риба, павук/птахоїд

Г учитель/словесник, Микола/студент, велетень/дуб, юнак/космонавт

Д Ведмідь/гора, птах/орел, дівчина/горлиця, рак/самітник
6. Познач односкладне означено-особове речення:


А Як зимується сосні одинокій? (Г.Скірська).

Б Зимою бійся вовка, а літом мухи (народна творчість).

В Зимою в селі встають рано (Г.Тютюнник).


Г Вітром свіжим обличчя вмию (Л.Череватенко).

Д Ранок. Туман (Ю.Шешуряк).

Завдання 7-11 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких правильних відповідей ДВІ АБО БІЛЬШЕ. Вибери всі правильні відповіді й познач їх.


7. Познач рядок, у якому всі слова пишуть з двома літерами н:
А священ..ий, старан..ий, ван..а, вікон..иця

Б здоровен..ий, скажен..ий, бетон..ий, зран..я

В навман..я, злагоджен..ість, телефон..ий, бездихан..ий

Г малин..ик, істин..ий, священ..ик, бездзвон..ий

Д віддзеркален..я, балкон..ий, попідтин..ю, злободен..ий

8. Познач речення, ускладнене однорідними звертаннями (розділові знаки пропущено):
А Ти стара і вічно нова ти могутня рідна мово! (І.Багряний).

Б Добридень хато наша берегине! (Б.Остапенко).

В Катерино Михайлівно де Ваша праця? (О.Забужко).

Г Розступіться горе та біда дайте щастю й радості дорогу (М.Луків).

Д Візьміть мене гаї поля озера ріки (А.Підлужний).
9. Познач безсполучникове складне речення, між частинами якого потрібно поставити двокрапку (розділові знаки пропущено):
А Збереглася наша мова не погас козацький дух (А.Камінчук).

Б Висипали запорожці лиман човни вкрили (Т.Шевченко).

В Ми присягаємо є Україна! (А.Листопад).

Г Не жди ніколи слушної пори твоя мовчанка може стать ганьбою! (Д.Павличко).

Д Ви пробачте мовчання мені галасливим ніколи не вірю (Г.Чубач).
10. Познач речення, у якому виражена дієприслівником обставина не відокремлюється комами (розділові знаки пропущено):
А Пташині хори натомившись поволі затихають (О.Довгий).

Б Ліс на хвильку примовк ані шелесне завмерши (М.Луків).

В Сонце заходило не поспішаючи (Ю.Яновський).

Г Скрадаючись ми сторожко пішли лісом (М.Стельмах).

Д Недавно я співаючи ходив лугом (М.Стельмах).
11-12. Познач речення, у якому замість українського фразеологізму вжито його російський відповідник:


А За самоуправство в нормальних країнах по голівці не гладять і за приклад не ставлять (А.Шевченко).

Б Навіть не кожного викладача пускав Дмитро Ілліч у святая святих - у книгозбірню (З журн.).

В Російськомовна газета навчає читачів забувати українську мову: лихий приклад – заразний (З газ.).


Г А хто там, у тій газеті, редактор? Може, його відправити кіз пасти, якщо не кудись подалі? (М.Красуцький).

Д Я римую і римую, тільки в розум не візьму я, де знайти потрібне слово? Я його шукаю знову.


Запиши речення у відредагованому вигляді:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


Завдання 13-14 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, добери відповідник, позначений БУКВОЮ, і впиши її в таблицю.


13. Установи відповідність між складнопідрядними обставинними реченнями та їхніми видами:


1 Ми вистоїм, як у своїй крові на силу переплавим жир ледачий! (М.Чумарна).

2 Як викине ячмінь колос, соловейко втратить голос (народна творчість)..

3 Хай ти криниці не копав, та збережи в ній чисту воду (Л.Закордонець).

4 Глупота пнеться стати попереду, аби її всі побачили (Ю.Тувім).

5 Сильна я, бо я прощати вмію (О.Базалія).

А з підрядним часу

Б з підрядним мети

В з підрядним причини

Г з підрядним умови

Д з підрядним порівняльним

Е з підрядним допустовим

1
2
3
4
514. Установи відповідність між реченнями з прямою мовою (розділові знаки пропущено) та їхніми схемами:


1 Будьмо не тост а клич роду і народу (Г.Тарасюк).

2 Сину каже мати не іди із хати в хаті смачно їсти в хаті м’яко спати (С.Кузьменко).

3 Близька нам Грузія для консолідації нації обрала гасло Мова Батьківщина Віра (В.Пасько).

4 Свиня говорила Я б небо порила та й досі в багнюці лежить… (Г.Бойко).

А А: «П».

Б «П», - а.

В «П, - а, - п».

Г А: «П», - а.1
2
3
4


15.. Побудуй структурну схему речення (розділові знаки пропущено).

Народ любить сміх бо сміх це демократія бо для нього всі рівні а як хтось вище в житті залізе над іншими його звідти скине сам сміх часто навіть під ноги загалові (Л.Пастушенко).УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь, познач її.

1. Віршовий розмір твору І.Франка «Чого являєшся мені…»А ямб

Б хорей

В дактиль

Г амфібрахій

Д анапест
2. Розгортання сюжету за принципом нагнітання родинно-побутових колізій є яскравою композиційною особливістю твору

А «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

Б «Кайдашева сім’я» І.Нечуя-Левицького

В «Інститутка» Марка Вовчка

Г «Чорна рада» П.Куліша

Д «Перехресні стежки» І.Франка
3. Прочитайте уривок з художнього твору.
«Золото – не дівка! Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна,− яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою; шанує всіх старших себе; яка трудяща, яка рукодільниця; себе і матір свою на світі держить»
Ці слова характеризують

А Устину (Марко Вовчок. «Інститутка»)

Б Наталку (І. Котляревський. «Наталка Полтавка»)

В Мелашку (І. Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я»)

Г Галю (Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Д Марусю (Г. Квітка-Основ’яненко. «Маруся»)
4. Прочитайте уривок з повісті І.Нечуя-Левицького „Кайдашева сім’я”
Кайдашиха виставила навмисне напоказ громаді жовті нові сап’янці. Сонце грало на чоботях. Сап’янці жовтіли на всю вулицю.

– Їй-богу, підняла свиту зумисне вище колін та показує жовті сап’янці, - сміялись чоловіки. – Везе Кайдаш свою жінку, неначе на ярмарок на продаж.

Кайдаші переїхали греблю, виїхали на гору і в’їхали в Бієвці. Кайдашиха обтерла білою хусточкою сап’янці і гордовито дивилася навкруги: дивіться, мов, люди добрі, яка панія їде до вас у гості.
Опис зовнішності й поведінки Кайдашихи є

А іронічним

Б саркастичним

В гротескним

Г шаржованим

Д карикатурним
5. Ідея «сродної праці» є провідною у творчості
А Г. Сковороди

Б П. Куліша

В І. Нечуя-Левицького

Г Панаса Мирного

Д І. Франка
6. У вірші «Гімн» І.Франка звучать всі названі мотиви, КРІМ такого
А перетворювальної сили «науки, думки, волі»

Б турбота про майбутні покоління

В «приспаної волі»

Г віри в сили свого народу

Д незламності духу поневолених
7. Риси сентименталізму властиві твору
А «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка

Б «Енеїда» І. Котляревського

В «Перехресні стежки» І. Франка

Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

Д «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького
8. «Веснянки» І.Франка належать до лірики
А філософської і пейзажної

Б особистої і філософської

В медитативної і особистої

Г пейзажної і особистої

Д пейзажної і громадянської
Завдання 9-12 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЛІТЕРОЮ, добери відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впиши її в таблицю.

9. Установи відповідність
Визначення

Назва твору
 1. соціально-побутовий

 2. соціально-психологічний

 3. історичний

 4. бурлескно-травестійнийА «Енеїда» І. Котляревського

Б «Чорна рада» П. Куліша

В «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Г «Перехресні стежки» І. Франка

Д «Хазяїн» І. Карпенка-Карого


1
2
3
4


10. Установи відповідність
Жанр

Назва твору
 1. комедія

 2. поема

 3. повість

 4. романА «Енеїда» І. Котляревського

Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

В «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Г «Гримить» І. Франка

Д «Хазяїн» І. Карпенка-Карого


1
2
3
4


11. Установи відповідність
Художній засіб

Приклад
 1. оксиморон

 2. гіпербола

 3. метонімія

 4. паралелізмА Гомоніла Україна, довго гомоніла,

Довго, довго кров степами текла, червоніла(Т. Шевченко)

Б З журбою радість обнялась…

В сльозах, як в жемчугах, мій сміх (О. Олесь)В Лови летючу мить життя!

Чаруйсь, хмілій, впивайся (О. Олесь)Г Не щебече соловейко в лузі над водою,

Не співає чорнобрива, стоя під вербою(Т. Шевченко)

Д Поет став морем. Далеч степова,

І хмарочоси, й гори – ним залиті (І. Драч)
1
2
3
4


12. Установи відповідність
Жанр

Тема (мотив) твору
 1. «Хазяїн» І. Карпенка-Карого

 2. «Мойсей» І. Франка

 3. «Кайдашева сім’я»

І. Нечуя-Левицького

 1. «Чорна рада» П. КулішаА історична доля нації

Б роль митця в суспільстві

В розпад патріархальних норм родинного життя

Г осмислення історичного минулого України

Д сатира на стяжателів, експлуататорів, міщан


1
2
3
4


А розум каже: ти берись до праці, ніхто ж не піднесе тобі на таці того, що сам збудуєш, поки жив. (Є.Титикайло.)

Було.Благословен же той хто від грози не никне і пісня що летить до радісних небес (В.Сосюра).

Побудуй роздум (обсяг - 0,5 - 1 стор.), висновок у якому був би сформульований одним з поданих нижче висловів. Чітко сформулюй тезу роздуму, добери переконливі докази на її ствердження (або спростування). Стиль висловлювання – публіцистичний. Висловлювання запиши, добери до нього влучний заголовок.
 • З минулого ми повинні брати вогонь, а не попіл.

 • Правда інколи тьмяніє, але ніколи не гасне.

 • Чиста совість – безперервне свято.

 • Музика вимиває з душі пилюку буденності.
скачать файлСмотрите также:
Завдання ІІІ (міського) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури
117kb.
Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури
14.93kb.
Результати ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства м. Київ, 2009 р. 9 Клас
155.61kb.
Ііі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії
87.55kb.
Завдання теоретичного туру ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 2011-2012 н р
31.67kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
66kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади із зарубіжної літератури 2008-2009 н р
47.88kb.
Відомості про переможців ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
126.4kb.
Список переможців ІІ (міського в м. Харкові) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики І місце
100.23kb.
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 23 січня 2010 р
26.58kb.
Завдання IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства
59.96kb.
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
66.62kb.