voeto.ru страница 1
скачать файл
Завдання

І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з

української мови та літератури

2007-2008 н.р.

7 клас

І. Написати твір на одну з тем:

1. Батьки і діти – родини цвіт (Т.Кукурудза).

2. Про що мріє осіннє море?

3. Мандруючи вулицями мого міста.

4. Чумацтво – славна сторінка нашої історії.12 балів

ІІ. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова.

І всі рядки старих верб і всі садки і вся розкіш густої трави по левадах все залите гарячим палким сонцем все блищить та сяє (І.Нечуй-Левицький).

5 балів

ІІІ. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Визначте особу дієслів.

Бач..ш, потривож..мо, звар..те, бор..ться, скроп..мо, туж..ш, вір..мо, сид..мо, чист..ш, очіку..те, коха..те, милу..шся, звіря..мося, бажа..мо, дзвон..ть.

5 балів

ІV. Дайте відповідь на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності (10 слів: по 2 бали за кожну правильну відповідь).

1.Чому в слові юннат дві букви н , а в слові юний одна ?

2.Утворіть просту та складену форму вищого ступеня порівняння :дзвінкий,

тонкий, дужий, великий.

3.Поясніть значення фразеологізмів, укажіть форму дієслова у наведених слово-

сполученнях: дивлячись у корінь, побудований на піску, ллє воду на чийсь

млин, лізти у вічі.

4.Знайдіть «зайве» за способом творення слово. Вибір обґрунтуйте.

Щодень, задум, юнь, зелень, від’їзд.

5.Який правильний варіант наголошення слова : адре́сний чи а́дресний?
V. Дайте відповідь на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях ( 8 балів : по 2 бали за кожну правильну відповідь).

1.Назвіть основні жанри народної лірики. Наведіть приклади.

2.Чим зумовлений героїчний пафос козацьких та чумацьких пісень?

3.Які засоби комічного використовуються в коломийках ?4.Дайте визначення інверсії. Наведіть приклади.
Разом : 40 балів
скачать файлСмотрите также:
Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури
14.93kb.
Завдання ІІІ (міського) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури
117kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
66kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади із зарубіжної літератури 2008-2009 н р
47.88kb.
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 23 січня 2010 р
26.58kb.
Завдання I (шкільного) етапу XІІ міжнародного конкурсу з української мови
152.83kb.
Ііі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії
87.55kb.
Завдання теоретичного туру ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 2011-2012 н р
31.67kb.
Завдання IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства
59.96kb.
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
66.62kb.
Відомості про переможців ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
126.4kb.
Список переможців ІІ (міського в м. Харкові) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики І місце
100.23kb.