voeto.ru страница 1
скачать файлП
РОЕКТ

УКРАЇНА

Чернігівська область

НІЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 14 лютого 2013 року. №_____


Про виконання бюджету міста

Ніжина за 2012 рік


Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" схвалити представлений Звіт про виконання міського бюджету за 2012 рік.

До бюджету міста зараховано 256 073,8 тис. грн., що складає 97,0 % уточненого планового показника звітного періоду та 124,2% початкового, в тому числі до загального фонду надійшло 235 737,3 тис. грн. доходів, або 96,0% уточненого плану та 119,4% до початкового.

З державного бюджету отримано дотацію вирівнювання в сумі 60 263,0 тис.грн., або 100,0%; субвенції - 83 934,7 тис.грн., або 98,5%; додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 20 326,5 тис. грн. (100%); додаткову дотацію на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення – 762,1 тис. грн., або 100,0% та 363,9 тис.грн. (100%) додаткової дотації на оплату праці працівників бюджетних установ.

Власних та закріплених доходів до загального фонду бюджету міста акумульовано 70 087,1 тис. грн., що становить 89,2% уточненого плану звітного періоду та 99,3% початкового. В порівнянні із відповідним періодом минулого року додатково отримано 7 443,0 тис. грн. податкових і неподаткових платежів.

Забезпечено виконання уточнених бюджетних призначень по всіх джерелах доходної частини загального фонду бюджету міста, крім планових показників по податку на доходи фізичних осіб.

Доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, до бюджету міста надійшло 54 569,0 тис. грн., що складає 86,1% уточненого плану звітного періоду та 93,8% початкового. Показник, доведений Міністерством фінансів України, виконано на 93,8%. Обсяг цих платежів в порівнянні із надходженнями 2011 року збільшивсь на 6 471,8 тис. грн. за рахунок додаткових надходжень по податку на доходи фізичних осіб (більше на 14,1%).

Найбільшу питому вагу в надходженнях першого кошику доходів займає податок на доходи фізичних осіб (99,7%). До бюджету міста його зараховано 54 411,2 тис. грн., уточнені планові показники звітного періоду виконані на 86,1%, початкові – 94,3%. В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року цих доходів отримано на 6 744,2 тис. грн. більше. У зв’язку із недостатністю кошторисних призначень на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, враховуючи необхідність балансу доходної і видаткової частини бюджету та неможливість зменшення обсягу видаткової частини бюджету, було завищено планові показники по податку на доходи фізичних осіб, що привело до їх невиконання за підсумками року.

Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, надійшло 15 518,1 тис. грн., або 101,9% уточнених бюджетних призначень та 125,0% початкових. Обсяг цих платежів в порівнянні із минулим роком збільшивсь на 971,2 тис. грн. в основному за рахунок плати за землю (на 1116,7 тис. грн.).

Серед доходів другого кошику найбільшу питому вагу має плата за землю – 80,8%.

За січень-грудень 2012 року бюджетом міста отримано 20 336,5 тис. грн. доходів спеціального фонду, що складає 110,8% уточненого плану та в 2,3 рази більше початкового. Із цієї суми 5 932,6 тис. грн. (100% запланованого обсягу) – це субвенції з державного бюджету.

У власних доходах спеціального фонду найбільшу питому вагу займають: єдиний податок (52,3%) та власні надходження бюджетних установ (42,1%).

Видатки загального фонду склали 236237,8 тис. грн. при річному плані в сумі 244741,4 тис. грн., або 97%. Видатки спеціального фонду склали 16649,8 тис.грн., або 76% до кошторисних призначень.

Першочергово проводилось фінансування захищених статей бюджету, на які направлено 145408,1 тис. грн., або 95,4 % від обсягу загального фонду без врахування субвенцій з державного та обласного бюджетів, з яких на виплату заробітної плати з нарахуваннями перераховано 118862,8 тис. грн.(78%), медикаменти та харчування 5995,6 тис. грн. (3,9%), енергоносії 20549,7 тис. грн.(13,5%).

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери проведена в повному обсязі, включно по ІІ половину грудня місяця, термін виплати якої 01.- 07.01.2013р.

Станом на 01.01.2013 року кредиторська заборгованість установ, що фінансуються з міського бюджету м.Ніжина за спожиті в грудні м-ці 2012 року енергоносії та комунальні послуги склала 539,0 тис. грн., що на 1 769,0 тис. грн. менше, ніж за відповідний період минулого року, в тому числі за теплопостачання – 414,4 тис. грн., інші комунальні послуги (благоустрій) –124,6 тис. грн. Дана заборгованість виникла у зв"язку із недостатнім надходженням коштів до міського бюджету.

За водопостачання і водовідведення, електроенергію та за природний газ розрахунки проведені в повному обсязі.

На фінансування соціально-культурної сфери міста із загального фонду направлено 203 356,2 тис. грн., або 86,1% загального фонду бюджету, в тому числі на :


  • освіту - 75 865,3 тис. грн., або 98% від уточненого річного плану;

  • охорону здоров’я – 45 613,0 тис. грн., або 99 % від уточненого річного плану;

  • соціальний захист та соціальне забезпечення – 70 596,7тис. грн., або 98% від уточненого річного плану;

  • культуру – 8 657,9 тис. грн., або 96 % від уточненого річного плану;

  • фізичну культуру і спорт – 2 623,3 тис. грн., або 91 % від уточненого річного плану.

На житлово-комунальне господарство направлено 19 760,3 тис. грн., що становить 89% від плану звітного періоду та 8,4% обсягу видатків загального фонду, в тому числі за рахунок Субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах – 15 114,2 тис. грн.

На фінансування бюджетних програм місцевого значення перераховано 3071,8 тис. грн.

Розглянувши результати виконання бюджету міста за 2012 рік, виконком міської ради вирішив:
1. Погодити:
1.1. Виконання бюджету по доходах за 2012 року в сумі 256073,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 235737,3 тис. грн., по спеціальному фонду – 20336,5 тис. грн. (додаток 1).
1.2. Виконання бюджету по видатках в сумі 252887,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 236237,8 тис. грн., по спеціальному фонду – 16649,8 тис. грн. (додаток 2).
1.3. Звіт про використання коштів бюджету розвитку за 2012 рік (додаток 3 )
2. Фінансовому управлінню міської ради ( Писаренко Л.В.) подати Звіт про виконання міського бюджету за 2012 рік на розгляд та затвердження міською радою.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Роговинську С.Ю.

Міський голова М.В.ПриходькоПодає:
Начальник фінансового управління Л.В.Писаренко

Погоджує:

Заступник міського голови з С.Ю.Роговинськапитань економіки та фінансів
Начальник юридичного відділу В.М. Градобик

скачать файлСмотрите также:
Рішення від 14 лютого 2013 року. № Про виконання бюджету міста Ніжина за 2012 рік
42.8kb.
Рішення від квітня 2013 року № м. Мала Виска Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради від 27 грудня 2012 року №439 «Про міський бюджет на 2013 рік»
576.78kb.
Рішення від 26 лютого 2013 року №392 Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік
49.62kb.
Розпорядження м. Ланівці від " 25 " жовтня 2010 року №559/57 Про внесення змін до районного бюджету на 2010 рік
38.85kb.
Корюківська районна державна адміністрація
72.94kb.
Рішення від 30. 01. 2013 №667-31/ VI м. Дніпродзержинськ Про внесення змін
307.2kb.
Рішення проект від 04 квітня 2013 року №2 Про внесення змін до селищного бюджету на 2013 рік
20.64kb.
Рішення №93 Від 27 липня 2011 року Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік
48.77kb.
Інформація про виконання бюджету міста Ромни за січень-лютий 2012 рік
18.99kb.
Рішенням виконавчого комітету міської ради від № звіт про виконання міського бюджету
52.44kb.
Розпорядження від 26 грудня 2011 року №735 Про схвалення прогнозу обласного бюджету на 2013-2014 роки
116.38kb.
Рішення від 10 лютого 2009 року №1731 Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки малозабезпечених категорій населення міста Кіровограда на 2009 рік
235.7kb.