voeto.ru страница 1
скачать файл

УДК 618.5-089.888.61

РГАСНТІ 76.29.48Міністерство освіти

і науки УкраїниХмельницький державний центр науково – технічної і економічної інформації


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК


Хмельницький

2009

1-09Клексан – золотий стандарт в профілактиці тромбоемболічних ускладнень в акушерстві та гінекології
Рекомендується для впровадження в практику охорони здоров’я, як препарат для профілактики тромботичних ускладнень в акушерстві та гінекології по розроблених методиках.

Ризик тромботичних ускладнень в гінекології складає: тромбоз глибоких вен від 5,0 до 20,0%, ТЕЛА біля 1,0%. Ризик ТЕЛА в акушерстві в 5 разів вищий ніж в загальній популяції жінок.

Клексан (еноксапарин) є низькомолекулярний гепарин в якому роз’єднані антитромботична та антикоагулянтна активність. Клексан (еноксапарин) має високу анти-Ха (протромбіназну) та низьку анти-ІІа (антитромбінову) активність. При використанні не змінює АЧТЧ (активований частковий тромбіновий час, норма 20-40 сек.) та не впливає на агрегацію тромбоцитів. Клексан вводиться в підшкірну жирову клітковину передньої черевної стінки.

Покази до використання Клексану з метою тромбопрофілактики:


  1. П
     Хмельницький ЦНТЕІ, 2009
    ороділі після кесаревого розтину та післяопераційні гінекологічні хворі після абдомінальних, вагінальних та лапароскопічних операцій – через 12 год. по 0,4 мл протягом 3-5 діб. В подальшому дезагрегантна терапія (аспірин 100 мг, курантил 75 мг, вобензим 3-4 драже 3 рази на добу) протягом 2-3 тижів. Раннє вставання після операції.

  2. У вагітних та породіль з варикозною хворобою. Клексан – 0,2-0,4 мл до розродження 10-12 діб, після розродження – 3-5 доби. Раннє вставання, дозовані компресійні панчохи, перев’язка великої підшкірної вени.

  3. У вагітних з профілактичною установкою фільтра в нижню порожнисту вену (КФ) (прогресуючий тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок та тазових вен). До розродження – Клексан 0,4-1,2 мл, після розродження – 0,4-0,8 мл протягом 10-12 діб.

  4. У вагітних з антифосфоліпідним синдромом та тромбофілією застосовують Клексан по 0,4 мл в 2-му та 3-му триместрах, курсами по 10-15 діб в поєднанні з плазмаферезом (один раз на 7-10 діб) під контролем АЧТЧ (відміняється при подовженні до 45-47 сек).

Розробник: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра акушерства та гінекології ФПО.

Матеріал надійшов 23.02.2009.


Автори Григоренко П.П., заслужений лікар України, д.мед.н., професор,

Григоренко А.П., к.мед.н., доцент

Відповідальний за випуск С.В. Левченко

Редактор В.В. ДубчакВиконавець С.В. Левченко

Підписано до друку 24.02.2009 Формат 60х84 1/16

Офсетний друк Умовн. друк. арк. 0,12

Тираж 500 прим. Зам. № 206. Реєтр. св-во № ХЦ001 від 27.04.2000Підрозділ оперативної поліграфії Хмельницького ЦНТЕІ

29000, м.Хмельницький, вул.Свободи, 36, ЦНТЕІ
скачать файлСмотрите также:
Рекомендується для впровадження в практику охорони здоров’я, як препарат для профілактики тромботичних ускладнень в акушерстві та гінекології по розроблених методиках
22.05kb.
В м. Одеса проходитиме i-ий міждисциплінарний симпозіум анестезіологів та акушерів-гінекологів з міжнародною участю «Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії в акушерстві та гінекології» програма
38.35kb.
Наказ №744 Про впровадження формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я
251.91kb.
До питання про організацію системи охорони здоров'я в норвегії
21.86kb.
Житомирська обласна державна адміністрація управління охорони здоров’Я
72.94kb.
Міністерство охорони здоров’я Миколаївське міське управління охорони здоров’я 1-а Міська лікарня
131.44kb.
З метою забезпечення ефективної роботи підприємства рекомендується почати впровадження контролінгу із створення діючої системи внутрішнього контролю
117.67kb.
Стх 130 препарат, содержащий бром
21.72kb.
Інструкція з діловодства у Харківському національному медичному університеті Загальні положення
1344.72kb.
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27 лютого 2006 року n 86 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
707.57kb.
Про медико-організаційне нововведення, яке рекомендується для впровадження Шифр І назва ндр та строки виконання
88.92kb.
Богатый набор биологически активных веществ и большая по видовому составу микрофлора полезных и высокоэффективных почвенных микроорганизмов-антагонистов самых различных патогенов
58.58kb.