voeto.ru страница 1
скачать файл

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство “Лисичанський желатиновий завод”

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00418030

1.4. Місцезнаходження емітента 93109, Луганська обл. м. Лисичанськ

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (06451) 5-16-11 (06451) 5-34-14

1.6. Електронна поштова адреса емітента iso@gelatin.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації не має

1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента2. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Наказом Голови Правління № 19 від 20.02.2012 року звільнено члена Наглядової Ради Дюкареву Ольгу Вікторівну за згодою сторін; паспорт ЕК № 817052 виданий 29.04.1998 року 1МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганській обл. частка, якою володіє в статутному капіталі-0,0004 %, перебувала на посаді 9 років.


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має
Протокол № 3 від 04 травня 2012 року Наглядовою Радою Товариства усунено від виконання обов’язків секретаря Наглядової Ради Дюкареву Ольгу Вікторівну у зв’язку зі звільненням. Затвердження нової кандидатури на посаду секретаря Наглядової Ради відбудеться на найближчих Загальних зборах акціонерів.

Наказом Голови Правління № 41 від 03.05.2012 року звільнено члена Правління Пульну Наталію Михайлівну за власним бажанням; паспорт ЕК № 182602 виданий 17.09.1996 року

Лисичанським МВ УМВС України в Луганській обл., частка, якою володіє в статутному капіталі-0,00 %, перебувала на посаді 2 року.


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протокол № 3 від 04 травня 2012 року Наглядовою Радою Товариства усунено від виконання обов’язків члена Правління Пульну Наталію Михайлівну у зв’язку зі звільненням. Затвердження нової кандидатури на посаду члена Правління відбудеться на найближчих Загальних зборах акціонерів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


Голова Правління 


______________

(підпис) 

Семенов Іван Григорович(ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 08.05.2012р______

дата
скачать файлСмотрите также:
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) Загальні
20.66kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
13.95kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Гранд Маркет»
12.25kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
35.84kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
23.49kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування : Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Ідентифікаційний код за єдрпоу: 02011031
45.89kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі 23. 12. 2010 р. Замовник: Найменування: Комунальний заклад «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова»
136.21kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3228.17kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3101.38kb.
Україна херсонська міська рада управління охорони здоров’я міська стоматологічна поліклініка
111.73kb.
Інформація емітента Загальні відомості Повне найменування емітента пат "Харкiвський комбiкормовий завод" Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
855.45kb.
Державний центр зайнятості
77.1kb.