voeto.ru страница 1
скачать файл
Відкрите акціонерне товариство «Гранд Маркет»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Гранд Маркет»

Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34076465

Місце знаходження емітента: 18015, м. Черкаси, вул. Ільїна, 252

Міжміський код, телефон та факс емітента: (0472) 45-54-54, факс 45-54-54

Електронна адреса емітента: 34076465@afr.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: grand-market.emitents.net.ua

Регіон емітента: 7110136400

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Наказом директора ВАТ «Гранд Марктет» від 03.07.2012р. № 19-К за власним бажанням звільнено з посади головного бухгалтера ВАТ «Гранд Маркет» Носову Тетяну Миколаївну з 03.07.2012р. (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст. 6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст. 32 Конституції України; ст. 11 ЗУ «Про інформацію»), володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0005 %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді з 14.03.2010р. по 03.07.2012р.На дану посаду нікого не призначено.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства

Директор Бурковський Станіслав Борисович
скачать файлСмотрите также:
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Гранд Маркет»
12.25kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
13.95kb.
Інформація емітента Загальні відомості Повне найменування емітента пат "Харкiвський комбiкормовий завод" Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
855.45kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
23.49kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
35.84kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) Загальні
20.66kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3101.38kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3228.17kb.
Інформація 22. 03. 2011 Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 23269555 Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Західенерго"
67.93kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування: відкрите акціонерне товариство «Дніпроенерго» Ідентифікаційний код за єдрпоу: 00130872 Місцезнаходження
55.98kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі 19. 11. 2010 Замовник: Найменування. Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації „Запоріжгаз
29.86kb.
Річна інформація емітента за 2012 рік Загальні відомості
199.49kb.