voeto.ru страница 1
скачать файл
Публічне акціонерне товариство «Монастирищенський ордена трудового Червоного прапора машинобудівний завод»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Монастирищенський ордена трудового Червоного прапора машинобудівний завод»

Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00255289

Місцезнаходження емітента: вулиця Леніна, будинок 122, місто Монастирище, Монастирищенський район, Черкаська область, 19100

Міжміський код, телефон та факс емітента: (04746) 2-18-87, факс 2-13-80

Електронна поштова адреса емітента:00255289@afr.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: tekom.com.ua

Регіон емітента: 7123410100

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2.Текст повідомлення

Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 28.04.2012 року

(Протокол № 1/12 від 28.04.2012 року) звільнено:

Голову Ревізійної комісії Ляхевича Олександра Володимировича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0023 %. Особа перебувала на посаді з 29.04.2011 року по 28.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Члена Ревізійної комісії Рябову Тетяну Яківну, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0027 %. Особа перебувала на посаді з 29.04.2011 року по 28.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Члена Ревізійної комісії Чайку Раїсу Григорівну, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0027 %. Особа перебувала на посаді з 29.04.2011 року по 28.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 28.04.2012 року

(Протокол № 1/12 від 28.04.2012 року) призначено:

Голову Ревізійної комісії Ляхевича Олександра Володимировича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0023 %. Особа призначена на посаду терміном на 5 (п’ять) років. Посади, які обіймала особа: Голова Ревізійної комісії, начальник відділу охорони праці. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Члена Ревізійної комісії Рябову Тетяну Яківну, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0027 %. Особа призначена на посаду терміном на 5 (п’ять) років. Посади, які обіймала особа: член ревізійної комісії, економіст І категорії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Члена Ревізійної комісії Донець Ольгу Іванівну, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0 %. Особа призначена на посаду терміном на 5 (п’ять) років. Посади, які обіймала особа: бухгалтер І категорії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
Голова правління Ніконов Едуард Валерійович
скачать файлСмотрите также:
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
13.95kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Гранд Маркет»
12.25kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
35.84kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
23.49kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) Загальні
20.66kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3101.38kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3228.17kb.
Закон України «Про доступ до публічної інформації»
31.49kb.
Інформація емітента Загальні відомості Повне найменування емітента пат "Харкiвський комбiкормовий завод" Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
855.45kb.
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в господарському суді Волинської області запит для отримання публічної інформації Розпорядник інформації: господарський суд Волинської області
52.46kb.
Інформації Згідно із Законом «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», прошу(симо) зареєструвати (перереєструвати у зв’язку із зміною засновника, назви, мови, сфери розповсюдження видання) періодичне
23.7kb.
Інформації відносяться зведення про потенціал організації, програми інвестицій, способи виробництва про­ дукції і ціни, умови контрактів, зведення про партнерів і угоди, а також інформація з високим рівнем цінності; публічна (відкрита)
1368.38kb.