voeto.ru страница 1
скачать файл
Додаток 6 до підпункту 7.1.1

пункту 7.1

Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосуванняВимоги до складання повідомлення про побічну реакцію чи відсутність ефективності лікарського засобу при медичному застосуванні (заповнює виробник/заявник (або його представник)
I розділ. Інформація про пацієнта та побічну реакцію.

1. Ініціали пацієнта.

Прізвище, ім’я та по батькові пацієнта зазначається першими літерами: якщо повідомлення стосується ЛЗ, який приймала вагітна жінка, а побічна реакція виникла у плода, то всі дані (за винятком побічної реакції) надаються про матір.1.1. Країна.

Країна, де виникла побічна реакція.2. Дата народження.

Зазначається день, місяць та рік народження пацієнта.2.1. Вік, років.

Для пацієнтів віком від 3 років та старше – зазначаються роки (наприклад, 4 роки); для пацієнтів до 3 років – місяці (наприклад, 24 місяці); для пацієнтів віком до місяця – дні (наприклад, 5 днів).3. Стать.

Позначається так: Ж або Ч.4-9. Категорія побічної реакції.

Зазначаються відповідні позиції.10. Опис побічної реакції (в тому числі дані лабораторно-інструментальних досліджень) / Зазначення відсутності ефективності лікарського засобу.

Повний опис побічної реакції. Коментар, якщо необхідно (особливо, якщо оцінка зв’язку між побічною реакцією та підозрюваним лікарським засобом лікаря та виробника не співпадає)11. Початок побічної реакції/відсутності ефективності лікарського засобу.

Зазначається день, місяць, рік виникнення побічної реакції.12. Закінчення побічної реакції.

Зазначається день, місяць, рік закінчення побічної реакції.13. Наслідок побічної реакції.

Зазначаються відповідні позиції, наведені у пункті 13.ІI розділ. Інформація про підозрюваний лікарський засіб.

14. Підозрюваний лікарський засіб (торгова назва, лікарська форма).

Вказуються торгова назва лікарського засобу, який підозрюється у причетності до виникнення побічної реакції, його лікарська форма15. Разова доза та кратність приймання підозрюваного лікарського засобу.

Указується разова доза підозрюваного лікарського засобу.16. Спосіб введення.

Указується спосіб введення підозрюваного лікарського засобу.17. Показання для призначення.

Зазначаються показання для призначення підозрюваного лікарського засобу.18. Дата призначення (від/до).

Указується дата початку терапії та дата закінчення терапії.19. Тривалість терапії підозрюваним лікарським засобом.

Указується тривалість терапії.20. Відміна підозрюваного лікарського засобу. Чи супроводжувалась відміна підозрюваного лікарського засобу зникненням побічної реакції?

Зазначаються відповідні позиції.21. Повторне призначення підозрюваного лікарського засобу. Чи відмічено поновлення побічної реакції після повторного призначення підозрюваного лікарського засобу?

Зазначаються відповідні позиції.22. Зниження дози підозрюваного лікарського засобу (зазначити на скільки). Чи відмічено поновлення побічної реакції після зниження дози підозрюваного лікарського засобу?

Зазначаються відповідні позиції.IІІ розділ. Інформація про супутні лікарські засоби (за виключенням лікарських засобів, які застосовувалися для корекції наслідків побічної реакції). Дані анамнезу.

23. Супутні лікарські засоби (торгова назва, лікарська форма, разова доза, кратність приймання, спосіб введення, дата призначення (від/до).

Указується торгова назва супутніх лікарських засобів, які призначались, їхня лікарська форма, разова доза, кратність прийому, спосіб введення, дата призначення (від/до).24. Інша важлива інформація, що має відношення до розвитку побічної реакції (дані анамнезу, попередня історія захворювання, алергічний стан, дані лабораторно-інструментальних досліджень тощо).

Указуються дані анамнезу, попередня історія захворювання, алергічний стан, дані лабораторно-інструментальних досліджень тощо.ІV розділ. Інформація про виробника.

25. Назва та місцезнаходження виробника.

Зазначається назва та місцезнаходження виробника підозрюваного лікарського засобу.26. Номер серії.

Зазначається номер серії підозрюваного лікарського засобу.27. Дата отримання виробником даних про побічну реакцію.

Зазначається дата, коли виробник отримав дані про побічну реакцію підозрюваного лікарського засобу (день, місяць, рік).28. Джерело надходження даних про побічну реакцію до виробника.

Зазначаються відповідні пункти.29. Дата заповнення повідомлення.

Зазначається дата, коли виробник заповнив повідомлення (день, місяць, рік).30. Підпис відповідальної особи (виробника).

Ставиться підпис відповідальної особи.
Директор ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України

В.Т.Чумак
скачать файлСмотрите также:
Повідомлення про побічну реакцію чи відсутність ефективності лікарського засобу при медичному застосуванні ( заповнює виробник/заявник (або його представник) I розділ. Інформація про пацієнта та побічну реакцію. 1
38.88kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3101.38kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3228.17kb.
Закону України «Про лікарські засоби»
1062.12kb.
Міністерство охорони здоров’я україни
1474.58kb.
Інформація про замовника Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту (валюти), у які (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
467.97kb.
Інформація щодо заповнення Декларації про доходи та майновий стан осіб щодо отримання всіх видів державних соціальних допомог
29.96kb.
Міністерство освіти та науки України
56.48kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу
116.07kb.
Мережа Інтернет 2 Загальні вимоги при застосуванні пошукових систем 5
183.3kb.
1. Теорія журналістики. Предмет і завдання курсу
22.32kb.
Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
19.05kb.