voeto.ru страница 1страница 2 ... страница 4страница 5
скачать файл

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами"


Наказ Міністерства фінансів України
від 19 травня 2005 року № 412

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 червня 2005 р. за № 621/10901

Із змінами і доповненнями, внесеними


 наказами Міністерства фінансів України
 від 14 грудня 2005 року № 868,
 від 25 вересня 2009 року № 1125,
 від 26 вересня 2011 року № 1204,
 від 9 грудня 2011 року № 1591

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.

2. У пункті 3 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Діяльність, що припиняється", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 листопада 2003 року № 617 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2003 року за № 1054/8375, абзаци другий та третій виключити.

3. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Департаменту забезпечення діяльності Міністра (Солодчук Л. М.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування у засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Регурецького В. В.

 


Міністр 

В. М. Пинзеник 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 19 травня 2005 р. № 412

Зареєстровано


в Міністерстві юстиції України
3 червня 2005 р. за № 621/10901 


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами"

Загальні положення


1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами" /далі - Положення (стандарт) 29/ визначає методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи і зобов'язання звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми Положення (стандарту) 29 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємство) незалежно від форм власності (крім малих підприємств, неприбуткових організацій, банків і бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), якщо підприємство зобов'язано оприлюднювати річну фінансову звітність або підприємство займає монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг), або якщо щодо продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін, у тому числі підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 14.12.2005 р. № 868,
 від 26.09.2011 р. № 1204,
 від 09.12.2011 р. № 1591)

3. Інформація про звітні сегменти наводиться в Додатку до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" - форма № 6 /додаток 1 до Положення (стандарту) 29/.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.12.2005 р. № 868)

4. Терміни, що використовуються у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:Звітний сегмент - господарський або географічний сегмент, який визначений підприємством за критеріями, наведеними у пунктах 6 - 9 Положення (стандарту) 29, щодо якого має розкриватися у річній фінансовій звітності інформація.

Внутрішньогосподарські розрахунки - розрахунки, що виникають у результаті господарських операцій між структурними підрозділами підприємства, виділеними як сегменти з метою розкриття їх доходів, витрат, фінансових результатів, активів та зобов'язань.

Географічний сегмент - відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у конкретному економічному середовищі, яка відрізняється від інших:

економічними і політичними умовами географічного регіону;

взаємозв'язком між діяльністю в різних географічних регіонах;

територіальним розташуванням виробництва продукції (робіт, послуг) або покупців продукції (товарів, робіт, послуг);

характерними для географічного регіону ризиками діяльності;

правилами валютного контролю і валютними ризиками в таких регіонах.Господарський сегмент - відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших:

видом продукції (товарів, робіт, послуг);

способом отримання доходу (способом розповсюдження продукції, товарів, робіт, послуг);

характером виробничого процесу;

характерними для цієї діяльності ризиками;

категорією покупців.


скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами" Наказ Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 року №412 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 червня 2005 р за №621/10901
757.88kb.
Положення про ради ректорів (директорів) вищих закладів освіти України наказ міністерства освіти України від 12 травня 1996 р. №146 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 1996 р за №294/1319
126.95kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у чернігівській області
53.64kb.
Рішення від 26. 12. 2008 №23-12/ V м. Черкаси Про призначення відповідального
14.14kb.
Наказ №518/674 від 20 липня 2009 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 р за №772/16788
284.17kb.
Наказ №1158 від 21 грудня 2009 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2009 р за №1258/17274 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання статті 18 Закону України " Про вищу освіту "
48.48kb.
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27 лютого 2006 року n 86 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
707.57kb.
Положення про Зареєстровано в Міністерстві порядок забезпечення вихованців, юстиції України спортсменів, учнів та тренерів 26 березня 2010 року спортивних шкіл усіх типів, за №251/17546 центрів олімпійської підготовки
3216.86kb.
Діяльність інститутів спільного інвестування
199.73kb.
Рішення від 26. 04. 2012 №60 м. Гола Пристань Про зміну поштової адреси, оформлення та видачу територіальним громадам сіл І селищ Голопристанського району та м. Голої Пристані в особі Голопристанської
25.78kb.
Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року n 637 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
777.64kb.
Наказ №240/165 від 27 березня 2006 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 р за №414/12288
152.86kb.