voeto.ru   страница 1 ... страница 2страница 3страница 4страница 5страница 6
скачать файл
 

 

 

 

 

 

 


Додаток

 

 

 

 

 

 

 

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

 

 

 

 

 

 

 

(у редакції наказу Мінфіну України від 10.06.2010 №382)

Підприємство

ПАТ «Харківський комбікормовий завод»

Дата /рік, місяць,число/

Коди

 

 


 

за ЄДРПОУ

00952214

Територія

Харківська

за КОАТУУ

6310137200

Організаційно-правова форма господарювання

 

Публічне акціонерне Товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Складське господарство

 за КВЕД

63.12.0

Одиниця вимiру: тис.грн.

Контрольна сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів

 

 

 

 

за 2012  р.

Форма № 3

Форма №3  Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

12414
Погашення векселів одержаних

015

-
Покупців і замовників авансів

020

15238
Повернення авансів 

030

-
Установ банків відсотків за поточними рахунками

035Бюджету податку на додану вартість

040

-
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

045

-
Отримання субсидій, дотацій

050

-
Цільового фінансування

060

-
Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

-
Інші надходження

080

12543
Витрачання на оплату:

 

 
Товарів (робіт, послуг)

090

-5833
Авансів

095

-1525
Повернення авансів

100Працівникам

105

-1352
Витрат на відрядження

110

-
Зобов’язань з податку на додану вартість

115

-11
Зобов’язань з податку на прибуток

120

-
Відрахувань на соціальні заходи

125

-634
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

130

-603
Цільових внесків

140Інші витрачання

145

-14276
 Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

15961
 Рух коштів від надзвичайних подій

160

-
 Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

2261
 ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 
 Реалізіція :
     фінансових інвестицій

180

-
     необоротних активів

190     майнових комплексів

200Отримані: 
     відсотки

210

-
     дивіденди

220

-
 Інші надходження

230

-
 Придбання :
     фінансових інвестицій

240     необоротних активів

250

-612
     майнових комплексів

260

-
 Інші платежі

270

-
 Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-612
 Рух коштів від надзвичайних подій

290

-
 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-612
1

2

3
 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 
 Надходження власного капіталу

310 Отримані позики

320

-
 Інші надходження

330

-
 Погашення позик

340

-1650
 Сплачені дивіденди

350

-
 Інші платежі

360

-
 Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-1650
 Рух коштів від надзвичайних подій

380

-
 Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-1650
 Чистий рух коштів за звітний період

400

-1
 Залишок коштів на початок року

410

22
 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

420

-
Залишок коштів на кінець року

430

21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

Харцій Микола Васильович

 

 

 

(підпис)

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Самотой Ірина Іванівна


 

 

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
скачать файл


<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Інформація емітента Загальні відомості Повне найменування емітента пат "Харкiвський комбiкормовий завод" Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
855.45kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
13.95kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Гранд Маркет»
12.25kb.
Інформація 22. 03. 2011 Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 23269555 Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Західенерго"
67.93kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3228.17kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3101.38kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
23.49kb.
Річна інформація емітента за 2012 рік Загальні відомості
199.49kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
35.84kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
1042.2kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
2183.91kb.
Запит цінових пропозицій Замовник Торгів
176.76kb.