voeto.ru страница 1
скачать файл
Особлива інформація 22.03.2011

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

23269555

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство "Західенерго"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

ПАТ "Західенерго"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:

79026

Область:

Львівська

Район:

Сихівський

Населений пункт:

м.Львів

Вулиця:

Козельницька

Будинок:

15

Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:

0322390717

Номер факсу емітента:

0322390718

Веб-сайт емітента:

www.zakhidenergo.ua

Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік):

22.03.2011

      Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ "Західенерго", які відбулися 22 березня 2011 року у м.Львові, відкликано діючий склад Наглядової Ради.

      1. Голову Наглядової ради Познякова Олександра Вікторовича, паспорт ВВ №382569, виданий Ц-Мінським РВ Горлівського МУ УМВС України у Донецькій обл. 18.04.1998. Володіє часткою в Статутному фонді Товариства 0,0000078%. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. На посаді перебував з 23.06.2010.

      2. Заступника голови Наглядової ради Омеляновського Петра Йосиповича, паспорт КА №058974 виданий Кам"янка-Бузьким РВ УМВС України у Львівській обл. 20.03.1996. Володіє часткою в Статутному фонді 0,000172%. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. На посаді перебував з 23.06.2010.

      3. Секретаря Наглядової ради Гайдамаку Наталію Володимирівну, паспорт СН 308428 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 03.10.1996. Володіє часткою в статутному фонді 0,0000078%. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. На посаді перебувала з 23.06.2010.

      4. Члена Наглядової ради НАК "Енергетична компанія України", код ЄДРПОУ 32984271. Володіє часткою в статутному фонді 70,10%. На посаді перебувала з 16.06.2010.

      5. Члена Наглядової ради ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія", код ЄДРПОУ 34225325. Володіє часткою в статутному фонді 12,20%. На посаді перебувала з 16.06.2010.

     


      Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ "Західенерго", які відбулися 22 березня 2010 року у м.Львові, обрано членами Наглядової ради таких акціонерів Товариства:

      1. НАК "Енергетична компанія України", код ЄДРПОУ 32984271. Володіє часткою в статутному фонді Товариства 70,10%. Строк, на який призначено особу - 3 роки.

      2. Омеляновського Петра Йосиповича (на розкриття паспортних даних не згоден). Володіє часткою в статутному фонді 0,000172%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Президент НАК "Енергетична компанія України", Генеральний директор ВАТ "Західенерго". Строк, на який призначено особу - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

      3. Познякова Олександра Вікторовича (на розкриття паспортних даних не згоден). Володіє часткою в статутному фонді 0,0000078%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: перший віце-президент НАК "ЕКУ", голова Спостережної ради ВАТ "Дніпроенерго", ВАТ "Донецькобленерго", АК "Київенерго", голова Наглядової ради ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Донбасенерго", ВАТ "Харківобленерго", ВАТ "Дніпрообленерго", ВАТ "Західенерго", керівник департаменту "ДПЕК", директор з економіки та фінансів ТОВ "Східенерго" та ВАТ "Донбасенерго". Строк, на який призначено - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

      4. Гайдамаку Наталію Володимирівну, паспорт СН 308428 виданий Мінським РУГУ МВС України в м.Києві 03 жовтня 1996 року. Володіє часткою в статутному фонді 0,0000078%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник відділу Департаменту корпоративного управління НАК "ЕКУ", начальник відділу Департаменту правового забезпечення та корпоративного управління НАК "ЕКУ", секретар Наглядової ради ВАТ "Західенерго". Строк, на який призначено особу - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

      5. Михайлова Михайла Павловича (на розкриття паспортних даних не згоден). Володіє часткою в статутному фонді 0,0000078%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор департаменту генерації НАК "ЕКУ", директор Луганської ТЕС. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

      6. Діденка Дениса Сергійовича (на розкриття паспортних даних не згоден). Володіє часткою в статутному фонді 0,0000078%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: менеджер ТОВ "Перший радник". Строк, ан який призначено особу - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

      7. ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компаія", код ЄДРПОУ 34225325. Володіє часткою в статутному фонді 12,20%. Строк, на який призначено особу - 3 роки.Інформація про зміну складу посадових осіб емітента


з/п

Дата
прийняття
рішення

Назва
уповноваженого
органу
емітента,
який
прийняв
рішення

Зміни
(призначено,
звільнено
або відсторонено)

Посада*

Строк,
на який особу
призначено
(обрано)
або строк,
протягом
якого особа
обіймала
посаду (роки)

Прізвище, ім'я, по батькові

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який видав)**

Володіє
часткою в
статутному капіталі
емітента
(відсотки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

22.03.2011

чергові Загальні збори акціонерів

звільнено

член Наглядової ради

1

Націонільна акціонерна компанія "Енергетична компанія України"

код ЄДРПОУ 32984271

70.1

5

22.03.2011

чергові Загальні збори акціонерів

звільнено

член Наглядової ради

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Донбаська паливно-енергетична компанія"

код ЄДРПОУ 34225325

12.2

7

22.03.2011

чергові Загальні збори акціонерів

призначено

Член Наглядової ради

3

Націонільна акціонерна компанія "Енергетична компанія України"

код ЄДРПОУ 32984271

70.1

8

22.03.2011

чергові Загальні збори акціонерів

призначено

член Наглядової ради

3

Товариство з обмеженою відповідальністю "Донбаська паливно-енергетична компанія"

код ЄДРПОУ 34225325

12.2

9

22.03.2011

чергові Загальні збори акціонерів

призначено

Член Наглядової ради

3

Омеляновський Петро Йосипович

на розкриття паспортних даних не згоден

0.000172

2

22.03.2011

чергові Загальні збори акціонерів

звільнено

Заступник Голови Наглядової ради

1

Омеляновський Петро Йосипович

паспорт КА №058974 виданий Кам"янка -Бузьким РВ УМВС України в Львівській обл. 20.03.1996.

0.000172

10

22.03.2011

чергові Загальні збори акціонерів

призначено

Член Наглядової ради

3

Позняков Олександр Вікторович

на розкриття паспортних даних не згоден

0.0000078

11

22.03.2011

чергові Загальні збори акціонерів

призначено

Член Наглядової ради

3

Михайлов Михайло Павлович

на розкриття паспортних даних не згоден

0.0000078

12

22.03.2011

чергові Загальні Збори акціонерів

призначено

Член Наглядової ради

3

Діденко Денис Сергійович

на розкриття паспортних даних не згоден

0.0000078

1

22.03.2011

чергові Загальні збори акціонерів

звільнено

Голова Наглядової ради Наглядової ради

1

Позняков Олександр Вікторович

паспорт ВВ №382569 виданий Ц-Мінським РВ Горлівським МУ УМВС України у Донецькій обл. 18.04.1998

0.0000078

3

22.03.2011

чергові Загальні збори акціонерів

звільнено

Секретар Наглядової ради

1

Гайдамака Наталія Володирівна

паспорт СН №308428 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 03.10.1996

0.0000078

6

22.03.2011

чергові Загальні збори акціонерів

призначено

Член Наглядової ради

3

Гайдамака Наталія Володирівна

паспорт СН №308428 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 03.10.1996

0.0000078

 

Інформація про осіб, що підписують документ     

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформаціїПосада керівника емітента

Директор

Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента

Галета Ігор Васильович
скачать файлСмотрите также:
Інформація 22. 03. 2011 Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 23269555 Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Західенерго"
67.93kb.
Інформація емітента Загальні відомості Повне найменування емітента пат "Харкiвський комбiкормовий завод" Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
855.45kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
13.95kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №62 від 18. 08. 2011 р. Замовник: Найменування : Публічне акціонерне товариство „Сумихімпром Ідентифікаційний код за єдрпоу: 05766356
54.76kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Гранд Маркет»
12.25kb.
Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій Замовник: Найменування Сумський державний університет Ідентифікаційний код за єдрпоу 05408289 Місцезнаходження 40007
29.39kb.
Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій Замовник: Найменування: Національна академія державного управління при Президентові України Ідентифікаційний код за єдрпоу: 23696843
36.67kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування: Публічне акціонерне товариство «Центренерго» в особі Зміївської теплової електричної станції. Ідентифікаційний код за єдрпоу 05471247
21.82kb.
Інформація про застосування процедури закупівель в одного учасника
44.15kb.
1 Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу)
26.54kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3101.38kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3228.17kb.