voeto.ru страница 1
скачать файл
Міністерство соціальної політики України

Державний центр зайнятості


Дніпропетровський обласний центр зайнятості

КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

вул.Бикова, 12, м.Кривий Ріг, 50036

тел: (0564) 64-53-91, факс: (0564) 64-12-95
від 04.05.2011р. вих. № 643 Редакція інформаційного бюлетня

«Вісник державних закупівель»

Направляємо Вам для розміщення на веб-порталі, відповідно до «Інструкції подання, прийому, реєстрації та розміщення інформації про державні закупівлі в інформаційному бюлетні «Вісник державних закупівель» та офіційному загальнодержавному веб-порталі «державні закупівлі» звіт про результати проведення процедури закупівлі (ЗВІТ):

найменування замовника – Криворізький міський центр зайнятості м.Кривий Ріг;

вхідний номер оголошення – 11402В50593 від 09.02.2011р.;

веб-сайт Замовника – krmcz@ukrpost.ua

номер бюлетеня, в який прийнято оголошення про проведення процедури закупівлі - №22(468) від 21.02.2011р.;

Тип документа- (ЗВІТ) – zvit@tender.me.gov.ua

Голова комітетуз конкурсних торгів В.Лобанова


ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих торгів

від 04 травня 2011року  1. Замовник:

1.1. Найменування: Криворізький міський центр зайнятості

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21908407.

1.3. Місцезнаходження: 50036, Дніпропетровська область, Саксаганський район, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12, 6-й поверх

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail)

Лобанова Віта Олександрівна - заступник директора , м. Кривий Ріг вул. Бикова 12, тел./факс (0564)641295;

Ратегова Весна Валентинівна - начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер, м. Кривий Ріг вул. Бикова 12, тел.(0564)641200;

Резніченко Олена Миколаївна - начальник юридичного відділу м. Кривий Ріг вул. Бикова 12, тел.(0564)641100;

e-mail krmcz@ukrpost.ua
1.5. Головний розпорядник коштів ( повне найменування та ідентифікаційний код):

Дніпропетровський обласний центр зайнятотості, код за ЄДРПОУ 03490909


  1. Джерело фінансування закупівлі:

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття


  1. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування.

Послуги з традиційного прибирання 74.70.13

3.2. Кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг:

Загальна площа прибирання 6146,8 кв.м., в тому числі 1757, 8 кв.м. площа прибудинкової території.
4. Процедура закупівлі: Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю : www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додаткового розміщувалася інформація замовника про закупівлю ( у разі такого розміщення) www.dcz.gov.ua/dnp/control

5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 21.02.2011 р. ВДЗ 22 (468) номер оголошення № 22619

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях ( у випадках, передбачених Законом)

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 04.04.2011р. ВДЗ 40(486) номер повідомлення № 031571 (ЖИТ).

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 25.04.2011р. ВДЗ (495) № 11404Т21197

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях ( у випадках, передбачених Законом).
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 7 учасників

6.2. Найменування / прізвище, ім’я, по батькові:

1. ТОВ «Імпел-Гріффін Груп,

2. ТОВ «Глінт»,

3. ПП «Комфорт-Сіті»,

4. ВАТ «Клінінг-Сервіс»,

5. ФОП Гореліков М.М.,

6. ФОП Школьний В.В.,

7. ФОП Косова Н.О.6.3. Ідентифікаційний код / ідентифікаційний номер:

1. ЄДРПОУ 35634872,

2. ЄДРПОУ 34626897,

3. ЄДРПОУ 35747409,

4. ЄДРПОУ 32898455 .

5. Ідент.номер 30923007515,

6. Ідент.номер 2663204674,

7. Ідент.номер 21533081666.4. Місцезнаходження.

1. 03151, м. Києв, вул. Очаківська, 5/6,

2. 83048, м. Донецьк, вул.. Челюскінців, 204,

3. 50000, м. Кривий Ріг, вул.. Бірюзова, 9а,

4. 49006, м. Дніпропетровськ, вул.. Ширшова 18/304,

5. 50014, м. Кривий Ріг, вул.. Кремлівська, 18/73,

6. 50005, м. Кривий Ріг, вул. Нахімова, 22/а, 30,

7. 50076, м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 14/22


7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів: 25 березня 2011р. до 10 години

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів: 25 березня 2011р. в 14 годин

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів – 7 пропозицій.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі ( у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: Пропозиції не прошиті, не пронумеровані, не скріплені печаткою, що є порушенням вимог ст. 25 Закону.

1. ПП «Комфорт-Сіті»,

2. ТОВ «Клінінг-Сервіс»,

3. ФОП Косова Н.О.


8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

- Найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів:

ціна за 1 кв. м. площі приміщень – 2,81 грн.,

ціна за 1 кв. м. площі прибудинкової території - 0,99 грн.

Найвища ціна пропозицій конкурсних торгів:

ціна за 1 кв. м. площі приміщень – 4,34 грн.,

ціна за 1 кв. м. площі прибудинкової території – 1,10 грн.

Номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: 14073 грн. 31 коп.(чотирнадцять тисяч сімдесят три гривні) 31 коп. з ПДВ

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів - 30 березня 2011р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування /прізвище, ім’я, по батькові:

Фізична особа підприємець ГОРЕЛІКОВ Максим Миколайович.

9.2. Ідентифікаційний код/ ідентифікаційний номер: 30923007515

9.3. Місцезнаходження ( для юридичної особи) або місце проживання ( для фізичної особи), телефон, телефакс: 50014, м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 18/73, номер телефону м.т. 0677261987.
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна:

Договір № 26 від 19 квітня 2011року, ціна договору 118215, 80 грн. (сто вісімнадцять тисяч двісті п'ятнадцять ) гривень 80 коп.

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю ( якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріями відповідно до ст. 16 Закону, та наявність /відсутність обставин, встановлених ст.17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1 Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріями відповідно до ст. 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

1. ТОВ «Імпел-Гріффін Груп,

2. ТОВ «Глінт»,

3. ФОП Гореліков М.М.,

4. ФОП Школьний В.В.,
13.2. Перелік учасників, які не подали всі документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріями відповідно до ст. 16 Закону або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам:

1. ПП «Комфорт-Сіті»,

2. ВАТ «Клінінг-Сервіс»,

3. ФОП Косова Н.О.13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені ст. 17 Закону:

1. ТОВ «Імпел-Гріффін Груп,

2. ТОВ «Глінт»,

3. ПП «Комфорт-Сіті»,

4. ВАТ «Клінінг-Сервіс»,

5. ФОП Гореліков М.М.,

6. ФОП Школьний В.В.,

7. ФОП Косова Н.О.13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені ст. 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

15. Склад комітету з конкурсних торгів

заступник директора - начальник відділу

організації профнавчання ________________ Яригіна Т.О.

начальник відділу - головний бухгалтер

відділу бухгалтерського обліку _________________ Ратегова В.В.

начальник відділу ВСіАС _________________ Корольчук В.В.

начальник господарсько-договірного

відділу __________________ Лядська В.А.


Голова комітету з конкурсних торгів

заступник директора ______________ Лобанова В.О.


Секретар комітету з конкурсних торгів

начальник юридичного відділу _____________ Резніченко О.М.скачать файлСмотрите также:
Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника
28.74kb.
Державний центр зайнятості
77.1kb.
Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни забезпечення гарантій зайнятості та соціального захисту інвалідів на ринку праці
441.87kb.
Програма зайнятості населення м. Павлоград на період до 2017 року
653.33kb.
Посольство україни у федеративній республіці бразилія embaixada da Ucrânia na república federativa do brasil
27.8kb.
Хмельницький Державний центр науки інновації та інформатизації
36.78kb.
Скарби, повернуті народу України” (про документально – художню виставку 13 14 грудня 2007 р в приміщенні цдамлм україни)
94.17kb.
Програма зайнятості населення Полтавської області
752.44kb.
Міністерство охорони здоров’я україни
1474.58kb.
Оголошення про проведення відкритих торгів Замовник > Найменування: Державне підприємство «Науково-виробничий центр «Пріоритети»
23.68kb.
Закону України «Про лікарські засоби»
1062.12kb.
Конференції, семінару
1945.06kb.