voeto.ru страница 1
скачать файл


Історія України, 7 кл.

VI-VII ст. – Велике розселення слов’ян

V ст. – заснування Києва

860, 866 р. – походи Аскольда на Візантію

882 р. – об’єднання північних та південних руських земель Олегом.

907, 911 р. – походи Олега на Візантію.

911 р.- укладення Руссю договору з Візантією

912 р. – смерть Олега

912-945 рр. – правління Ігоря

941, 944 р. – походи Ігоря на Візантію

945 р. – повстання деревлян, убивство Ігоря

945 р. – помста Ольги деревлянам

946 р. – реформи Ольги

957 р. (956) – посольство Ольги до Царгорода

964-972 рр. – правління Святослава

965 р. – розгром Хозарського каганату

967 (968), 971 (972) рр. – походи Святослава в Болгарію

972 р. – загибель Святослава в битві з печенегами

ІХ – початок Х ст. – використання гончарного круга

980-1015 рр. – правління Володимира Великого

988 р. – запровадження християнства як державної релігії

989-996 рр. – будівництво Десятинної церкви.

Кінець Х ст. – поява грошей у Київській державі.

1015 р. – смерть Володимира Великого

1019 р. – битва на р. Альта між Святополком Окаянним та Ярославом Мудрим

1019-1054 рр. – правління Ярослава Мудрого

1023 р. – битва під Лиственом між Ярославом Мудрим та Мстиславом Красним, розподіл держави

1036 р. – смерть Мстислава Красного, розгром Ярославом Мудрим печенігів

1037 р. – початок будівництва Софійського собору

1043 (1044) р. – останній похід на Візантію Володимира Ярославовича, поразка русичів

1054 р. – смерть Ярослава Мудрого

1056-1057 рр. – створення «Остромирова Євангелія»

1068 р. – поразка Ярославичів у битві з половцями, повстання у Києві

1097 р. – з’їзд князів у Любечі.

1113-1125 рр. – правління Володимира Мономаха, великого князя київського.

1113 р. – укладання першої редакції «Повісті минулих лет»

1125-1132 р. – правління Мстислава Володимировича.

1144 р. – Галич стає центром князівства (князь Володимирко).

1153-1187 рр. – правління Ярослава Осмомисла.

1154-1157 рр. – правління у Києві Юрія Долгорукого.

1169 р. – захоплення Києва військами Андрія Боголюбського

1185 р. – похід Ігоря Святославича на половців

1187 р. – створення «Слова о полку Ігоревім»

1187 р. – перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах

1199 р. – об’єднання Волині та Галичини під владою Романа Мстиславича

1203 р. – захоплення Києва військами Романа

1205 р. – загибель Романа Мстиставича у битві з поляками

1223 р. – битва на річці Калка (перше зіткнення татар та монголів)

1237 р. – похід монголів на Північно-Східну Русь

1238-1264 рр. – правління Данила Романовича

1238 р. – битва під Дорогичіном, розгром хрестоносців Данилом Галицьким

1239 р. – навала монголів на південноруські землі

1240 р. – захоплення монголами Києва

1242 р. – створення Золотої Орди

1245 р. – битва під Ярославом, розгром Данилом і Васильком угрів та поляків.

1253 р. – коронування Данила Галицького

1255 (1256) р. – заснування м.Львів

1259 р. – прихід орди Бурундая, знищення укріплень міст Галицько-Волинського князівства

1264-1301 рр. – правління Лева І Даниловича.

1301-1309 рр. – правління Юрія І Львовича

1325-1340 рр. – правління Юрія-Болеслава ІІ

1339 р. – надання м.Санок магдебурзького права

1340 р. – остаточний розпад Галицько-Волинського князівства

1340 р. – Любарт Гедимінович стає волинським князем

1349 р. – захоплення Галичини польським королем Казимиром ІІІ

1356 р. – надання м.Львів магдебурзького права

1359 р. – приєднання Буковини до Молдавії

1362 – 1363 р. – битва поблизу Синіх Вод, приєднання до Литви Київщини та Поділля

1370-1387 рр. – перебування Галичини у складі Угорщини.

1374 р. – надання м.Кременцю магдебурзького права

1385 р. – Кревська унія

1392 р. – Острозька угода між Вітовтом та Ягайлом

1399 р. – битва при Ворсклі, поразка Вітовта від татар

1410 р. – Грюнвальдська битва, перемога Ягайла-Владислава та Вітовта над хрестоносцями

1413 р. – Городельська унія

1430 р. – смерть Вітовта, обрання великим князем литовським Свидригайла

1432-1440 р. – боротьба між Свидригайлом та Сигізмундом за владу у Великому князівстві Литовському

1435 р. – битва під Вількомиром, поразка Свидригайла

1445 р. – незалежність Кримського ханства

1452 р. – ліквідація Волинського князівства

1471 р. – остаточна ліквідація Київського удільного князівства

1475 р. – Кримське ханство – васал Туреччини

1482 р. – похід кримських татар на Україну, пограбування Києва

1492-1494, 1500-1503 рр. – московсько-литовські війни

1494 р. – надання м. Київ магдебурзького права

1430-1494 рр. – роки життя укр.вченого Юрія Дрогобича

1528 р. – сеймом затверджено шляхетський перепис, за яким боярство перетворювалося на шляхту

1529 р. – Перший Литовський статут
Всесвітня історія, 6 кл.

Антропогенез:

3 млн.р. - поява австралопітеків

1 млн.р.- поява «людини прямо ходячої» (пітекантропа).

Поява найдавнішої людини на території України (стоянка Корольове, Закарпаття)

100 тис.до н.е. – поява неандертальця

40 тис.до н.е. – поява кроманьйонця («людини розумної»)

Періодизація за матеріалом знарядь праці:

1 млн.р. -10 тис.до н.е. – палеоліт

Х-VІІ тис.до н.е. – мезоліт

VІ-ІV тис.до н.е. – неоліт,

ІV-ІІІ тис.до н.е. – енеоліт,

І-ІІ тис.до н.е. – бронзова доба,

І тис.до н.е. – рання залізна доба


V-ІІ тис.до н.е. – трипільська культура,

ІV тис.до н.е. – середньоостогівська культура

ІІІ тис.до н.е. – ямна культура
ІV тис. до н.е. – заселення долини Нилу

ІV тис. до н.е. – поява писемності в Єгипті

3100 р.до н.е. – утворення єдиної держави в Єгипті

3100 р.до н.е. -2500 р.до н.е. – Давнє царство

2750 р.до н.е. – будівництво пірамід Джосера, піраміди Хуфу, Хафра, Менкаура та Великого Сфінкса,

2050-1750 рр.до н.е. – Середнє царство

1580-1085 рр.до н.е. – Нове царство,

1330 р.до н.е. – релігійна реформа Ехнатона

1275 р.до н.е. – війна Рамзеса ІІ з хеттами,

1050 р.до н.е. – розпад Єгипту,

525 р.до н.е. – завоювання Єгипту персами,

1826 р. – розгадка Шампольоном давньоєгипетського письма

1922 р. – відкриття Г.Картером гробниці Тутанхамона
ІV-ІІІ тис.до н.е. – виникнення міст-держав у Південній Месопотамії

1792-1750 рр.до н.е. – правління Хаммурапі

1800 р.до н.е. – утворення Ассирійського царства

ХІІІ ст.до н.е. – створення фінікійського алфавіту

ІІ тис.до н.е. – переселення євреїв на територію Палестини

1020 р. до н.е. – утворення Ізраїльського царства Саула

928 р.до н.е. – розпад на Іудейське та Ізраїльське царства

ІХ ст.до н.е. – заснування колонії у Карфагені

722 р.до н.е. – завоювання Ізраїля,

689 р.до н.е. – захоплення Вавилона ассирійцями

612 р.до н.е. – загибель Ніневії

550 р.до н.е. – створення Перської держави

539 р.до н.е. – захоплення Вавилону персами

525 р.до н.е. – захоплення Єгипту персами

480-449 рр.до н.е. – греко-перські війни

330 р.до н.е. – загибель Перської держави


ІХ – ІV ст.до н.е.- кіммерійці

VІІІ – ІІІ ст.до н.е. – скіфська доба,

514 р.до н.е. – війна скіфів з Дарієм

339 р. до н.е. - Перемога Філіппа Македонского над царем Атеем

ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст.н.е. – панування сарматів у Причорномор’ї (середньо сарматський період)
V-IV ст.до н.е. – заселення долини Інду,

2300-1700 рр.до н.е. – Хараппська цивілізація в Індії

І тис.до н.е. – арійське панування в Індії

І тис.до н.е. – заснування царства Чжоу у Китаї

ІV – ІІ ст.до н.е. – існування царства Маурія в Індії

623-544 рр.до н.е. – життя Будди

V ст.до н.е. – початок будівництва Китайської стіни

221 р.до н.е. – утворення імперії Цінь

208-184 рр. до н.е. – панування династії Хань
ІІІ тис.до н.е.-ХІІ ст.до н.е. – Критська (Мінойська палацева) цивілізація

ХХІ ст.до н.е. – прихід ахейців

1600-1200 рр.до н.е. – Мікенська цивілізація

ХІІ –ХІ ст.до н.е. – завоювання Мікен дорійцями.

VІІІ-VІ ст.до н.е. – Велика грецька колонізація

VІІІ ст.до н.е.- створення Гомером «Іліади» та «Одіссеї»,

1100 р.до н.е. – дорійці захопили Лаконіку

776 р.до н.е. – перші Олімпійські ігри

624 р.до н.е. – закони Драконта

VІ-V ст.до н.е. – заснування Ольвії, Херсонесу, Пантикапеї

594 р.до н.е. – реформи Солона

560 р.до н.е. – тиранія Пісістрата,

509 р.до н.е. – реформи Клісфена

490 р. до н.е. –Марафонська битва

480 р.до н.е. – битва при Фермопілах

480 р.до н.е. - битва при Саламіні,

479 р.до н.е. – битва при Платеях.

478 р.до н.е. - утворення Першого Афінського морського союзу

444-429 р.до н.е. – правління Перікла,

431-404 р.до н.е. – Пелопоннеська війна

ІV ст.до н.е. – розпад Другого морського союзу, утворення Македонії,

338 р.до н.е. – битва при Херонеях

334 р.до н.е. – початок Східного походу Олександра Македонського, битва при Граніку,

333 р. до н.е. – битва при Іссі.

331 р.до н.е. – битва при Гавгамелах,

323 р.до н.е. – смерть

301 р.до н.е. – розподіл імперії Олександра Македонського між діадохами

ІV-ІІІ ст..до н.е. – розквіт елліністичної культури

1870 р. – відкриття Трої Г.Шліманом

1890 р. – Еванс почав розкопки на о.Крит

1896 р. – відновлення Олімпіад
VІІІ ст.до н.е. – поява етрусків в Італії

765 р.до н.е. – заснування Риму

509 р.до н.е. – встановлення республіки,

494 р.до н.е. – запровадження посади народних трибунів,

V-ІІІ ст.до н.е. – завоювання Римом Італії

264-241 р.до н.е. – Перша Пунічна війна,

218-201 р.до н.е. – Друга Пунічна війна,

149-146 р.до н.е. – Третя Пунічна війна

146 р.до н.е. – завоювання Греції Римом

133 р.до н.е. – реформа Тіберія Гракха

73-71 рр.до н.е. – повстання Спартака

82 р. до н.е. – встановлення диктатури Сулли

49-46 рр.до н.е. – війна Цезаря проти сенату,

44 р.до н.е. – вбивство Цезаря,

31 р.до н.е. – битва при мисі Акцій (Октавіан проти Антонія та Клеопатри)

30 р.до н.е. – 14 р.н.е. – правління Октавіана Августа

І ст.н.е. – завоювання римлянами Палестини, Північної Африки, Болгарії, Британії

ІІ-ІІІ ст. –поширення християнства

ІІ-ІІІ ст. – криза господарства у Римській імперії

ІІІ ст. – початок нападів варварів на Рим

375 р. - готи стратили антського вождя Божу; перемога гуннів над готами

ІV-VІІ ст. - Велике переселення народів,

395 р. – поділ Римської імперії на Західну та Східну

410 р. – захоплення Риму Аларіхом

451 р. – битва на Каталунських полях (Аецій переміг Аттілу)

455 р. – захоплення Риму вандалами (Гейзеріх)

476 р. – позбавлення влади останнього римського імператора Ромула Августула


Всесвітня історія, 7 кл.

VI – VII ст. – Велике розселення слов’ян

476 р. – загибель Римської імперії (останній римський імператор Ромул Августул – чернець)

486 р. – виникнення Франкської держави, розгром у битві при Суассоні військ римського намісника Галлі Сіагрія Хлодвігом з династії Меровінгів

498 р. – хрещення Хлодвіга

VІ ст. – створення «Салічної правди»

732 р. – битва при Пуатье, перемога Карла Мартелла, майордома Франкського королівства, над арабами

756 р. – утворення папської держави.

800 р. – утворення імперії Карла Великого

829 р. – утворення Англії

843 р. – розпад імперії Карла Великого, Вер-денський договір.

871-900 рр. – правління Альфреда Великого

919 р. – утворення Німецького королівства.

962 р. – утворення Священної Римської імперії.

Х-ХІІІ ст. – поява середньовічних міст-комун в Європі

1000 р. – висадження норманів на березі Америки

1000 р. – проголошення Угорської держави

1054 р. – розкол християнської церкви на католицьку та православну

1066 р. – битва при Гастінгсі

1077 р. – шлях до Каносси Генріха ІV

1096-1270 р. – доба Хрестових походів

1096-1099 рр. – перший хрестовий похід

1147-1149 рр. – другий хрестовий похід

1189-1192 рр. – третій хрестовий похід

ХІІ ст. – поява перших університетів.

1202-1204 рр. – четвертий хрестовий похід

1215 р. – Велика хартія вольностей

1265 р. – скликання парламенту в Англії.

1302 р. – скликання Генеральних штатів в Англії

1309-1377 рр. – Авіньйонський полон пап

1302 р. – скликання Генеральних штатів у Франції

1337-1453 р. – Столітня війна

1356 р. – битва при Пуатьє

1356 р. – «Золота булла»

1358 р. – Жакерія.

1429 р. – звільнення Орлеана

1431 р. – спалення Жанни Д’Арк

1445 р. – Й. Гутенберг винайшов друкарство

1455-1485 рр. – війна Червоної та Білої троянд між династіями Ланкастерів та Йорків в Англії.

1479 р. – утворення об’єднаного королівства Іспанії

1492 р. – завершення Реконкісти в Іспанії
330 р. – Візантій стає столицею Римської імперії

395 р. – утворення Східної Римської імперії

532 р. – повстання «Ніки» проти влади імператора Юстініана

717 р. – напад арабів на Константинополь

726-843 р. – іконоборство

1204 р. – пограбування Константинополя хрестоносцями

1261 р. – відродження Візантії

1453 р. – захоплення турками Константинополя


1147 р. – перша згадка про Москву.

1169 р. – розгром Києва Андрієм Боголюбським

1240 р. – Невська битва

1242 р. – битва на Чудському озері

1380 р. – Куликовська битва

1320 р. – відродження королівської влади у Польщі.

1415 р. – спалення Яна Гуса на Констанцькому соборі

1419-1434 рр. – гуситський рух

1526 р. – Чехія та частина Угорщини ввійшли до складу Австрії

1385 р. – Кревська унія


570-632 р. – життя Магомета

622 р. – початок мусульманського літочислення, Магомет переїжджає з Мекки до Ясрібу (Медіни)

630 р. – об’єднання арабів

1243 р. – розпад Сельджукського султанату

ХІІІ ст. – утворення Османської держави

1389 р. – Косівська битва

618-907 рр. – правління династії Тан у Китаї

1368 р. – вигнання монголів

1206-1526 рр. – Делійський султанат.


  1. – заснування імперії Великих Моголів

Історія України, 8 кл.

1385 р. – укладення Кревської унії: Ягайло – великий князь литовский + Ядвига - королева польская

Владимир Ольгердович - удельный князь киевский(1377-1395), чеканил свою монетуСвидригайло - великий князь литовский (1432-1440 гг.), избран православными боярами Литвы и Украины, воевал с католиками, проиграл битву у Вилькомира Сигизмунду Кейстутовичу (1435). В 1440-1451 - удельный князь волынский

Юрий Дрогобыч - ученый Юрий Котермак из Дрогобыча, более известный как Юрий Дрогобыч, (1450, Дрогобыч4 июля 1494, Краков) – украинский философ, астроном, астролог, первый украинский доктор медицины. Ректор Болонского университета. Профессор Краковского университета. Он является первым украинским автором печатного произведения (на латыни).

1471 р. остаточна ліквідація Київського князівства;

1489 р. – перша згадка про українських козаків у писемних джерелах (на Поділлі).

1492 р. – перша згадка про українських козаків на Київщині у писемних джерелах.

1529 р. – Перший Литовський статут, юридичне закріплення монополії шляхти на землю

1556-1561 р. – Створення Пересопницького Євангелія;

1557 р. – аграрна реформа Сигізмунда ІІ Августа «Устава на волоки» (інша назва – «волочна поміра»)

1556 р. – заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої Запорізької Січі;

1566 р. – Другий Литовський статут (термін розшуку біглих – 10 років; шляхта отримує право скликати повітові сеймики)

1569 р. – Люблінський сейм (Люблінська унія). Утворення Речі Посполитої;

1572 р. – доручення Сигізмунда ІІ Августа коронному гетьману Ю. Язловецькому, утворення реєстрового козацтва

1574 р. – Іван Федоров надрукував «Апостол» та «Буквар»

1576 р. – універсал Стефана Баторія, надання реєстровим козакам права на самосуд та вибори старшини

1578 р. – заснування Острозької академії (ректор – Герасим Смотрицький, завдяки меценатству В.К. Острозького)

1582 р. – надрукована «Острозька Біблія»

1586 р. – отримання Львівським Успенським братством права ставропігії

1587 р. – вихід праці Г. Смотрицького «Ключ царства небесного»

1588 р. – Третій Литовський статут (термін розшуку біглих – 20 років, встановлюється термін «засидения воли» - 10 років)

1591-1593 рр. – повстання під проводом Криштофа Косинського

1594-1596 р. – повстання під проводом Северина Наливайка

1596 р. – Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви.

Василий Константин Острожский - боролся против заключения Люблинской унии, Брестской унии. Основал Острожскую академию (1578). Киевский воевода

Герасим Смотрицкий - первый ректор Острожской школы, автор полемического труда «Ключ царствия небесного»(1587)

Иван Фёдоров - первопечатник, напечатал «Апостол» и «Букварь» (1574), Острожскую библию(1582),

Братства - организации православных мещан, отстаивали интересы православной церкви, Львовское Успенское братство(право ставропигии - 1586, школа - 1585), Киевская Богоявленское братство(1615 г. - школа)

1615 р. – заснування Київського Богоявленського братства і школи

1616-1622 рр. – гетьманство П. Конашевича-Сагайдачного

1616 р. – похід січових козаків на Туреччину та Крим, захоплення Кафи

1620 р. – відновлення православної ієрархії (за допомогою Петра Сагайдачного зробив патріарх ієрусалимський Феофан), обрання митрополитом київським Йова Борецького

1621 р. – Хотинська війна;

1625 р. – повстання під проводом Марка Жмайла

10.1625 р. - битва поблизу с. Таборища на Київщині, Куруківський договір

1630-1631 рр. – повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила)

05.1630 р. – розгром повстанцями польського війська поблизу Переяслава, Переяславська угода

1632 р. – утворення Києво-Могилянської академії

1635 р. – захоплення загоном на чолі з І. Сулимою фортеці Кодак

1637-1638 рр. – національно-визвольне повстання під проводом Павла Павлюка (1637), Якова Острянина, Дмитра Гуні, Карпа Скидана

Грудень 1637 р. – битва під Кумейками на Черкащині

31.05-1.06.1638 рр. – битва під Жовнином

06.1638 р. – облога повстанського табору на Старці

1638 р. – «Ординація Війська Запорозького реєстрового»

Пётр Конашевич-Сагайдачный (1616-1622). Период героических морских походов против турков (1608-Варна,1614 – Синоп, Трапезунд 1615 – Стамбул, 1616 - Кафа, восстановил православную иерархию (1620)

Пётр Могила - митрополит Киевский. 1632 – утворення Києво-Могилянської академії.

1648 р. – Жовтоводська (май), Корсунська (май) та Пилявецька (сентябрь) битви;

1649 р. – Зборівська битва. Укладення Зборівського договору (август 1649 г.) - 40 тыс. Киевское, Брацлавское, Черниговское воеводство

1651 р. – Берестецька битва (июнь). Укладення Білоцерківського договору (сентябрь 1651 р.) -20тыс. реестр, Киевское воеводство.

1652 р. – Батозька битва (май), победа казаков.

1654 р. – укладення українсько-російського договору.(Переяславская рада - 8 января; «Мартовские статьи» - 60тыс реестр, право вести переговоры с иностранными державами)

Иван Богун - винницкий полковник, вывел казаков из лагеря под Берестечком (1651)1659 р. – Конотопська битва

Иван Выговский - гетман (1657-1659), заключил Гадячские пункты с Речью Посполитой, 1658 (реестр – 40 тыс., территория Киевского, Волынского, Брацлавского воеводств – Великое княжество Русское), разбил войска рос.князя А. Трубецкого под Конотопом ( 1659), подавил восстание полтавского полковника М. Пушкаря и запорожского атамана Я.Барабаша (1658)

Юрий Хмельницкий – гетман (1659-1663), заключил «Переяславские статьи» с Москвой (1659 р.,гетман теряет право вести иностранные переговоры), Слободищенский трактат с Польшей (нет упоминания о Великом княжестве Русском), подстрижен в монахи; «ляльковий» гетман Турции, 1677-1678.

Павло Тетеря – гетман Правобережной Гетманщины (1663-1665), союзник Речи Посполитой, ходил в поход на Левобережье, 1662-63 гг.

Иван Брюховецкий – гетман Левобережной Гетманщины (1663-1668), заключил «Московские статьи» (российские гарнизоны в 10 городах, воеводы судят украинцев, собирают налоги), убит во время каз.восстания 1668 г.

1667 р. Андрусівський договір; (Москве –Левобережье, Польше – Правобережье, Запорожье в совместном управлении)

1681 р. Бахчисарайський мирний договір (Турция и Крымское ханство признают Левобережье и Запорожье за Московй);

1686 р. – „Вічний мир” (Речь Посполитая признает Левобережье и Запорожье за Москвой)

Петро Дорошенко – гетман Правобережной Гетманщины (1665-1676), признал протекторат Турции, 1669, ходил в поход на Подолию , заключил с поляками Бучацкий договор (1672 г., Турции –Подолия, Дорошенко – Киевщина). В 1676 г. сдался в плен Ивану Самойловичу.

Иван Сирко – атаман Запорожской Сечи, боролся с турками и татарами (60 из 54 сражений 51 выиграл), в 1675 г. разбил 20 тыс.турков, пытавшихся взять в Запорожскую Сечь, в 1675 г. ходил в Крым, сжег Бахчисарай. Находился в оппозиции к Москве; в 1672 г. арестован и отправлен в Сибирь, умер в 1680г.

Демьян Многогрешный - гетман Левобережной Гетманщины (1669-1672), заключил Глуховские статьи – договор с Москвой ( воеводы НЕ могут судить, собирать налоги, реестр – 30 тыс.) по обвинению в связях с Дорошенко пытали, сослали в Сибирь.
Всесвітня історія, 8 кл.

кінець XV - початок ХХ ст. – історія Нового часу, перехід до індустріальної цивілізації.

кінець XV — перша половина XVII ст. - Ранній Новий час

друга половина XVII—XVIII ст. – початок модернізаціїРанній Новий час (кінець XV — перша половина XVII ст.)

XIV-XVI ст. – доба Відродження (Ренесансу)

1452-1519 рр. – життя Леонардо да Вінчі

1475-1564 рр. – життя Мікеланджело Буонарроті

1487 р. –експедиція Б. Діаша обігнула мис Доброї Надії

1497-1498 рр. – перше плавання Васко де Гами в Індію

1492 р. – відкриття Америки Х. Колумбом

1509-1547 рр. – правління Генріха VІІІ (Англія)

31.10.1517 р. – «95 тез» М. Лютера проти індульгенцій

1519-1522 рр. – перша кругосвітня подорож Ф. Магеллана

1519-1521 р. – завоювання Мексики Ф. Кортесом

1524-1525 рр. – Селянська війна в Німеччині

1533 р. – завоювання Перу Ф. Піссаро

1534 р. – заснування ордена єзуїтів (Игнатий Лойола)

1534 р. – англійський парламент звільнив церкву від підпорядкування Папі Римському

1555 р. – Аугсбурзький мир

1558-1603 рр. – правління Єлизавети І Тюдор (Англія)

1562-1590 рр. – доба релігійних війн у Франції

1562 р. – напад герцога Гіза на збори гугенотів у м. Вассі у Франції

1566 р. –іконоборчий рух у Нідерландах

1570 р. – едикт примирення у Франції

1571 р. – «39 статей», що визначили основи англіканської церкви

24.08.1572 р. – Варфоломіївська ніч у Франції

1572 р. – захоплення порту Брілле, початок революці на Півночі Нідерландів.

1576 р. – повстання на Півдні Нідерландів та його поразка

1576 р. – створення Католицької ліги у Франції

1579 р. – Утрехтська унія, створення «Сполученних провінцій Нідерландів»

1588 р. – повстання в Парижі проти короля Генріха ІІІ у Франції

1588 р. – розгром «Непереможної армади», посланої іспанським королем Філіпом ІІ, англійським флотом

1589 р. – вбивство Генріха ІІІ у Франції

1591 р. – вступ іспанської армії до Парижу (Франція)

1593 р. – Генріх IV прийняв католицтво (Франція)

1594 р. – коронація Генріха IV (Франція)

1598 р. – Нантський едикт (Франція)

1594-1610 рр. – правління Генріха IV (Франція)

1609 р. – визнання незалежності Нідерландів Іспанією

1618-1648 рр. – Тридцятилітня війна.

1618-1624 рр. – чеський період Тридцятилітньої війни

1622 р. – кардинал Ришельє очолює королівську раду у Франції

1625-1629 рр. – датський період Тридцятилітньої війни

1628 р. – захоплення фортеці Ла-Рошель (Франція)

1629 р. – «Едикт милості» у Франції

1630-1635 рр. – шведський період Тридцятилітньої війни

1635-1648 рр. – франко-шведський період Тридцятилітньої війни1648 р. – Вестфальський мир

скачать файлСмотрите также:
882 р об’єднання північних та південних руських земель Олегом
165.23kb.
Закон україни про охорону земель
596.1kb.
Критерії поділу земель України на категорії окреслені у ст. 2 Земельного кодексу України. Таким критерієм є цільове призначення земель
30.1kb.
Лекція 13. Похідні типи. Структури та об’єднання
79.08kb.
Об обороте земель сельскохозяйственного назначения
254.85kb.
Про затвердження ставок орендної плати за землю на території Краснолиманської міської ради
93.82kb.
«Затверджено» Загальними зборами адвокатів
103.65kb.
1. в границах земель спк
43kb.
1 Забезпечення обліку і надійного зберігання зброї та боєприпасів є обов’язком командирів і керівників усіх рівнів
1110.36kb.
1. Джерела людинознавчих концепцій мислителів Київської Русі
644.92kb.
Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов кемеровской области
170.02kb.
Методичні рекомендації розробили
713.39kb.